• TẦM NHÌN

  Khẳng định vệ thế số 1 Việt Nam,top 5 khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực tổng thầu EPC công trình lưới điện và đầu tư năng lương

   

 • SỨ MỆNH

  Sáng tạo không ngừng tạo ra các công trình điện thông minh,hiện đại kết nối với hệ thống điện quốc gia và khu vực.

  Tạo ra giá trị vượt trội cho khách hàng,nhà đầu tư,các thành viên trong tổ chức và trách nhiệm xã hội.

   

giới thiệu trang chủ

XÂY LẮP ĐIỆN

Denkito hiện đi đầu trong lĩnh vực xây lắp điện cả nước với kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án truyền tải điện quốc gia…

Hiện Denkito đã và đang dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực xây lắp điện với kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án truyền tải điện quốc gia, đặc biệt là các dự án tổng thầu EPC, PC tới cấp điện áp 500 KV và các dự án có tính đặc thù cao (trạm Gis, dự án cấp điện ra đảo…), dự án cáp ngầm…